آموزش SQL

براحتی می توان گفت پرکاربردترین زبان برای ساخت و کار با پایگاه های داده می باشد. زبان های دیگری نیز برای این کار وجود دارند مانند "NoSQL" که به هیچ عنوان محبوبیت و قدرت SQLرا ندارند . (البته فلسفه طراحی آنها نیز با SQL فرق دارد)هر برنامه نویسی که بخواهد برنامه های "جدی" و "کاربردی" تولید کند، باید SQL را فراگیرد.

پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
پارت پنجم
پارت ششم
پارت هفتم
پارت هشتم
پارت نهم
پارت دهم
پارت یازدهم
پارت دوازدهم
پارت سیزدهم