آموزش لینوکس

لینوکس نیز همانند ویندوز سرور یک سیستم عامل است با این تفاوت که از ابتدا، با درنظرداشتن "علم شبکه" طراحی شده است. هسته ی این سیستم عامل با زبان "C"نوشته شده و دارای قدرت بسیاری میباشد.براساس همین دلایل برای پیاده سازی شبکه های بزرگ،از این سیستم عامل استفاده میشود.