آموزش جاوا

جاوا نیز زبانی همه منظوره است و از دید علم کامپیوتر ،بسیار دقیق و اصولی طراحی شده است . سعی شده تا مفاهیم شیء گرایی به طور کامل در آن پیاده سازی شود. امروزه از آن برای توسعه های برنامه های تحت وب،سیستم های عامل و برنامه های کاربردی استفاده میشود.