دوره های آموزشی ما

Popular Courses

برنامه نویسی

اصولا یادگیری برنامه نویسی نیاز به تمرین مکرر و انجام پروژه های علمی دارد، درنتیجه ما دوره های برنامه نویسی خود را به شکل پروژه محور طراحی کرده و بدین شکل هنرجو را درمحیط واقعی و علمی قرارمی دهیم.

شبکه

بسیاری از مفاهیم شبکه به شکل تئوری تدریس می شود،درصورتیکه باید از نزدیک مشاهده و لمس شوند.درغیراینصورت، مفاهیم به شکل ناقص در ذهن هنرجو باقی می ماند.آموزشگاه مهدر با تجهیزکردن خوداین مشکل را از هنرجو برداشته است.

ICDL

فراگیری مهارت های هفت گانه ICDLبرای کسانی که قصد اشتغال در کارهای اداری دارند بسیار مفید است. دراین دوره کار با کامپیوتر (سیستم عامل ویندوز)،شبکه های کامپیوتری و اینترنت و سری برنامه های Officeرا خواهید آموخت.

دوره های آموزش برنامه نویسی

مبانی برنامه نویسی

 • مدت کلاس : 20ساعت
 • تعداد جلسات : ---
 • هزینه (تومان) : 480,000
 • توضیحات : ---

پایتون

 • مدت کلاس : 20ساعت
 • تعداد جلسات : ---
 • هزینه (تومان) : 560,000
 • توضیحات : ---

SQL

 • مدت کلاس : 30ساعت
 • تعداد جلسات : ---
 • هزینه (تومان) : 795,000
 • توضیحات : ---

Front End (HTML,CSS,Js)

 • مدت کلاس : 57ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 1,180,000
 • توضیحات : ---

Back End(Django)

 • مدت کلاس : 32ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان)1,130,000
 • توضیحات : ---

مهندسی نرم افزار(اختیاری)

 • مدت کلاس : 20ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان)1,100,000
 • توضیحات : ---

دوره های آموزش شبکه

+NETWORK

 • مدت کلاس : 30ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 575,000
 • توضیحات : ---

LPIC I

 • مدت کلاس : 60ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 1,390,000
 • توضیحات : ---

LPIC II

 • مدت کلاس : 52ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 1,550,000
 • توضیحات : ---

مباحث پیشرفته

 • مدت کلاس : 20ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 1,100,000
 • توضیحات : ---

دوره های آموزش ICDL

مقدماتی

 • مدت کلاس : 55ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 490,000
 • توضیحات : ---

پیشرفته

 • مدت کلاس : 51ساعت
 • تعداد جلسات ---
 • هزینه (تومان) : 670,000
 • توضیحات : ---