برنامه نویسی

نام دوره نام استاد مدت کلاس تعداد جلسات هزینه ریال توضیحات
مبانی برنامه نویسی سیاوش اقلیمی 45 ساعت 15 جلسه 6,750,000 3 ساعت در جلسه
پایتون 1 سیاوش اقلیمی 54 ساعت 18 جلسه 9,000,000 3 ساعت در جلسه
پایتون 2 ، SQL سیاوش اقلیمی 60 ساعت 15 جلسه 11,000,000 4 ساعت در جلسه
HTML , CSS ,JS (Front End) سیاوش اقلیمی 57 ساعت 19 جلسه 10,450,000 3 ساعت در جلسه
Django (Back End) سیاوش اقلیمی 60 ساعت 20 جلسه 12,500,000 3 ساعت در جلسه

شبکه کامپیوتر

نام دوره نام استاد مدت کلاس تعداد جلسات هزینه ریال توضیحات
مبانی شبکه (Network+) سیاوش اقلیمی 30 ساعت 10 جلسه 4,000,000 3 ساعت در جلسه
LPIC I سیاوش اقلیمی 60 ساعت 15 جلسه 11,000,000 4 ساعت در جلسه
LPIC II سیاوش اقلیمی 52 ساعت 13 جلسه 12,450,000 4 ساعت در جلسه
مباحث پیشرفته سیاوش اقلیمی اختیاری

طراحی وب

نام دوره نام استاد مدت کلاس تعداد جلسات هزینه ریال توضیحات
مقدمات وب (HTML,CSS,JS) 42 ساعت 14 جلسه 6,300,000 3 ساعت در جلسه
پایتون 1 54 ساعت 15 جلسه 7,500,000 3 ساعت در جلسه
پایتون 2 ، SQL 51 ساعت 17 جلسه 9,350,000 3 ساعت در جلسه

گرافیک

نام دوره نام استاد مدت کلاس تعداد جلسات هزینه ریال توضیحات
photoshop زارعی 45 ساعت 15 جلسه 6,750,000 3 ساعت در جلسه
Illustrator زارعی 54 ساعت 18 جلسه 9,000,000 3 ساعت در جلسه
Coral Draw زارعی 60 ساعت 15 جلسه 11,000,000 4 ساعت در جلسه
InDesign زارعی 57 ساعت 19 جلسه 10,450,000 3 ساعت در جلسه
Auto CAD زارعی 60 ساعت 20 جلسه 12,500,000 3 ساعت در جلسه
3D MAX زارعی 60 ساعت 20 جلسه 12,500,000 3 ساعت در جلسه
After Effect زارعی 60 ساعت 20 جلسه 12,500,000 3 ساعت در جلسه
DW زارعی 60 ساعت 20 جلسه 12,500,000 3 ساعت در جلسه

ICDL

نام دوره نام استاد مدت کلاس تعداد جلسات هزینه ریال توضیحات
مقدماتی سیاوش اقلیمی 58 ساعت 15 جلسه 4,900,000
پیشرفته سیاوش اقلیمی 50 ساعت 21 جلسه 6,700,000

English For IT

نام دوره نام استاد مدت کلاس تعداد جلسات هزینه ریال توضیحات
Basic Grammer سیاوش اقلیمی به زودی به زودی به زودی به زودی
Basic Vocabulary سیاوش اقلیمی به زودی به زودی به زودی به زودی
Grammer, Tenses سیاوش اقلیمی به زودی به زودی به زودی به زودی
Intermediate Vocab سیاوش اقلیمی به زودی به زودی به زودی به زودی
Vocabulary for IT سیاوش اقلیمی به زودی به زودی به زودی به زودی

مولتی مدیا

نام دوره نام استاد مدت کلاس تعداد جلسات هزینه ریال توضیحات
آهنگسازی و تنظیم (مقدماتی) حامد ماشاالهی 8 ساعت 4 جلسه 7,900,000 2 ساعت در جلسه
آهنگسازی و تنظیم (متوسط) حامد ماشاالهی 8 ساعت 4 جلسه 11,900,000 2 ساعت در جلسه
آهنگسازی و تنظیم (پیشرفته) حامد ماشاالهی 8 ساعت 4 جلسه 16,000,000 2 ساعت در جلسه
میکس و مسترینگ حامد ماشاالهی 5 ساعت 5 جلسه 4,950,000 1 ساعت در جلسه
Cubase حامد ماشاالهی 16 ساعت 8 جلسه 16,000,000 2 ساعت در جلسه
FL Studio حامد ماشاالهی 18 ساعت 12 جلسه 11,900,000 1.5 ساعت در جلسه