به تغییرات در سایت ما دقت کنید!

دوره برنامه نویسی

ابتدا اصول برنامه نویسی سپس تولید نرم افزار
Programming

با شرکت در دوره های برنامه نویسی مهدر، خود را برای انجام پروژه های واقعی و ورود به بازار کار آماده کنید

دوره شبکه

شبکه رو یادبگیر و وارد بازار کار شو
Programming

با پیاده سازی شبکه های مختلف و پروژه های عملی، خود را آماده ورود به بازار کار کنید

دوره طراحی وب

هر کسب و کاری، نیاز به سایت دارد
Programming

در این کلاس نحوه طراحی Front-End را بیاموزید و سایت های زیبا طراحی کنید

دوره طراحی

طراحی را باید عملی یاد گرفت
Programming

یادگیری اصول و انجام پروژه های مختلف، طراحی را بیاموزید